Kim cương viên

 
 
 
 
 
 
 
 
Xem tất cả
1 2 3 4 5 ...    
 
Hình đá Loại đá Kích thước Nước KC Độ tinh khiết Kiểm định Trọng lượng Mã sản phẩm Giá(VNĐ) Dòng sản phẩm Tình trạng Chi tiết
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 6.88 mm E VVS1 GIA 1.23 cts 1214DA2353I1 439,307,000 Xem
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 6.69 mm F VVS1 GIA 1.13 cts 1014DA2119I1 317,130,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 6.64 mm E VVS1 GIA 1.12 cts 1014DA2118I1 390,003,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 6.67 mm E IF GIA 1.09 cts 0115DA3346I1 390,448,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 6.55 mm E IF GIA 1.05 cts 0514DA2249I1 390,461,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 6.58 mm E VVS1 GIA 1.01 cts 0314DA6725T4 390,006,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 6 mm F VVS1 GIA 1 cts 1114DA9928I2 275,269,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 6.24 mm E VVS2 GIA 0.9 cts 1214DA6608I2 236,226,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 5.89 mm F VVS2 GIA 0.8 cts 0714DA2516I2 108,625,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 5.71 mm F VVS1 GIA 0.7 cts 1114DA9923I2 106,039,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 5.87 mm E VVS2 GIA 0.77 cts 1014DA2091I1 118,478,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 5.89 mm F VVS1 GIA 0.76 cts 1214DA2347I1 114,678,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 5.84 mm F VVS2 GIA 0.74 cts 0115DA4218B1 102,519,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 5.78 mm E VVS1 GIA 0.7 cts 0514DA2243I1 127,108,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 5.79 mm F IF GIA 0.73 cts 0814DA8824I1 119,268,000
Liên kết
Đăng ký nhận tin
Copyright 2010 © DOJI Gold & Gems Group