Kim cương viên

 
 
 
 
 
 
 
 
Xem tất cả
1 2 3 4 5 ...    
 
Hình đá Loại đá Kích thước Nước KC Độ tinh khiết Kiểm định Trọng lượng Mã sản phẩm Giá(VNĐ) Dòng sản phẩm Tình trạng Chi tiết
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.46 mm F VVS2 GIA 0.34 cts 0214DA0081I1 22,460,000 Xem
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.46 mm E VVS1 GIA 0.34 cts 0214DA0082I1 25,002,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.46 mm D VVS2 GIA 0.35 cts 0214DA0083I1 25,937,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.52 mm F VVS2 GIA 0.35 cts 0214DA0084I1 23,405,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.79 mm E VVS2 GIA 0.42 cts 0214DA0085I1 34,944,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.78 mm F VVS1 GIA 0.4 cts 0214DA0086I1 31,839,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.45 mm E IF GIA 0.31 cts 0214DA0098I1 25,559,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.53 mm D IF GIA 0.34 cts 0214DA0106I1 33,770,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.48 mm F IF GIA 0.32 cts 0214DA0109I1 24,748,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.57 mm E VVS2 GIA 0.34 cts 0214DA0110I1 24,898,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.45 mm D VVS1 GIA 0.32 cts 0214DA0113I1 28,080,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.85 mm F IF GIA 0.42 cts 0214DA0115I1 37,966,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.86 mm D VVS1 GIA 0.43 cts 0214DA0116I1 44,313,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 5.13 mm F VVS1 GIA 0.51 cts 0214DA0089I1 60,718,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 5.3 mm E VVS1 GIA 0.56 cts 0214DA0090I1 72,503,000
Liên kết
Đăng ký nhận tin
Copyright 2010 © DOJI Gold & Gems Group