Kim cương viên

 
 
 
 
 
 
 
 
Xem tất cả
1 2 3 4 5 ...    
 
Hình đá Loại đá Kích thước Nước KC Độ tinh khiết Kiểm định Trọng lượng Mã sản phẩm Giá(VNĐ) Dòng sản phẩm Tình trạng Chi tiết
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.91 mm D VVS1 IGI 0.44 cts 1214DA3507I1 -53,802,000
51,112,000
Xem
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.83 mm D VVS1 IGI 0.42 cts 1214DA3506I1 -51,426,000
48,855,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.82 mm F VVS1 IGI 0.42 cts 1014DA2185I1 -41,694,000
39,609,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.8 mm F VVS2 IGI 0.41 cts 1114DA2509I1 -38,602,000
36,672,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.75 mm E IF IGI 0.4 cts 0115DA3428I1 -50,481,000
47,957,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.71 mm D VVS1 IGI 0.4 cts 0115DA3425I1 -51,426,000
48,855,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.5 mm F IF IGI 0.34 cts 0115DA3421I1 -29,992,000
28,493,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.5 mm F VVS2 IGI 0.33 cts 0115DA3418I1 -27,694,000
26,309,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.42 mm D VVS1 IGI 0.31 cts 0714DA2903I1 -32,547,000
30,920,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.42 mm E VVS1 IGI 0.32 cts 0714DA2901I1 -30,657,000
29,124,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.42 mm F VVS1 IGI 0.31 cts 0714DA2915I1 -29,687,000
28,202,000
Kim cương viên trắng Round
Kim cương trắng 4.55 mm D VVS2 GIA 0.33 cts 1014DA2000I1 -26,946,000
25,599,000
Đã bán
Kim cương viên trắng Round
Kim cương trắng 4.58 mm D VVS2 GIA 0.35 cts 1014DA2003I1 -26,960,000
25,612,000
Đã bán
Kim cương viên trắng Round
Kim cương trắng 4.5 mm E VVS1 GIA 0.33 cts 1014DA2009I1 -28,120,000
26,714,000
Đã bán
Kim cương viên trắng Round
Kim cương trắng 4.5 mm E IF GIA 0.34 cts 1014DA2012I1 -25,551,000
24,274,000
Đã bán
Liên kết
Đăng ký nhận tin
Copyright 2010 © DOJI Gold & Gems Group