logo trang chủ doji
 

Kim cương viên

 
 
 
 
 
 
 
 
Xem tất cả
1 2 3 4    
 
Hình đá Loại đá Kích thước Nước KC Độ tinh khiết Kiểm định Trọng lượng Mã sản phẩm Giá(VNĐ) Dòng sản phẩm Tình trạng Chi tiết
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.83 mm D VVS1 GIA 0.41 cts 1214DA2318I1 43,985,000 Xem
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 4.82 mm D VVS1 GIA 0.41 cts 1014DA2019I1 43,996,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 5 mm E VVS1 GIA 0.5 cts 1114DA9905I2 68,391,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 5.27 mm E VVS1 GIA 0.54 cts 0515DA7540CE2 73,170,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 5.31 mm F IF GIA 0.56 cts 1014DA2049I1 76,881,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 5.36 mm E VVS1 GIA 0.55 cts 0115DA6317I2 80,099,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 5.49 mm D IF GIA 0.58 cts 0715DA3929I1 119,990,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 5.48 mm D VVS2 GIA 0.6 cts 0715DA3931I1 82,629,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 5.47 mm E VVS2 GIA 0.59 cts 0415DA3729I1 76,101,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 5.54 mm E VVS2 GIA 0.64 cts 0715DA3938I1 81,577,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 5.65 mm E IF GIA 0.66 cts 0715DA3924I1 115,900,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 5.74 mm D VVS2 GIA 0.7 cts 0515DA3815I1 119,044,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 5.87 mm D VVS2 GIA 0.76 cts 0715DA3923I1 130,734,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 5.86 mm E VVS2 GIA 0.74 cts 0615DA3845I1 119,557,000
Kim cương viên Round
Kim cương trắng 5.83 mm E VVS2 GIA 0.76 cts 1114DA9910I3 119,563,000

Liên kết

Facebook Doji
Đăng ký nhận tin
Copyright 2010 © DOJI Gold & Gems Group